Kamienie na Szaniec

http://gm3otwock.pl/wycieczki/545-szlakiem-bohaterow

Szlakiem bohaterów „Kamieni na Szaniec”

Relacja z wycieczki dnia 17.10.2013r.

 Termin wycieczki17.10.2013r.; godz. 800-1430

Ilość uczestników: 50 osób – uczniowie klas 3a i 3b Gimnazjum Nr 3

Opieka: p. Maria Baduchowska, p. Bożeną Kąciak, p. Piotr Skóra

Organizator wyjazdu: Agencja Turystyczna „Kudlicki”; przewodnik: p. Jerzy Kudlicki

Cele wyjazdu:

  • poznanie miejsc związanych z bohaterami utworu „Kamienie na szaniec”,
  • bezpośrednie spotkanie z miejscami pamięci,
  • doświadczenie emocji wywołanych dotknięciem historii,
  • swoista lekcja patriotyzmu.

Kolejne etapy wyjazdu:

Przystanek 1.

Symboliczny cmentarz ofiar zbrodni 27 grudnia 1939 roku w Wawrze.

Przystanek 2.

Gimnazjum i Liceum im. Stefana Batorego przy ul. Myśliwieckiej w Warszawie.

Przystanek 3

Mauzoleum Walki i Męczeństwa, ALEJA SZUCHA

Przystanek 4.

Pomnik Kopernika przed Pałacem Staszica; Alek Dawidowski i jego czyn.

Przystanek 5.

Arsenał. Odbicie Janka Bytnara „Rudego”

Przystanek 6.

Muzeum Więzienia „Pawiak”, śledztwo w/s Janka Bytnara

Przystanek 7.

Kwatera Batalionu Zośka” na Cmentarzu Wojskowym, hołd Bohaterom.