Mińsk-Witebsk-Połock

MIŃSK – WITEBSK – POŁOCK (6 dni)
Termin: 13-18.08.2019

DZIEŃ I WARSZAWA – BARANOWICZE

Godz. 6.15 – spotkanie uczestników – parking przy Muzeum Techniki PKiNGodz. 6.30 – odjazd na trasę Warszawa – Baranowicze przez przejście graniczne Terespol – Brześć. Po drodze zwiedzanie: folwark Mereczowszczyzna – miejsce urodzenia Tadeusza Kościuszki. Przejazd do Baranowicz. Zakwaterowanie.

Obiadokolacja. nocleg.

DZIEŃ II BARANOWICZEMIŃSK

Po śniadaniu wyjazd do MIŃSKA i zwiedzanie: NIEŚWIEŻ – zespół pałacowo – parkowy , dawna rezydencja i ośrodek dóbr Radziwiłłów; kościół katolicki pw. Bożego Ciała fundacji ks. Mikołaja Krzysztofa Radziwiłła „Sierotki”; Brama Słucka, Ratusz. Przyjazd do Mińska. Spotkanie z miejscowym przewodnikiem oraz zwiedzanie miasta: kościół św. św. Szymona i Heleny zw. „czerwonym kościołem’, katedra, cerkiew śś. Piotra i Pawła, d. dwór Wańkowiczów, dom – miejsce kilkunastoletniego pobytu Stanisława Moniuszki, Przedmieście Troickie, Wyspa Łez; Biblioteka Narodowa. Zakwaterowanie w hotelu; obiadokolacja na mieście. Czas wolny.

DZIEŃ III MIŃSK – WITEBSK

BORYSÓWspojrzenie na Sobór Zmartwychwstania Pańskiego i pomnik założyciela miasta księcia Borysa. Przejazd na POLE BRYLOWSKIE i STUDZIANKI– to właśnie tu ponad 200 lat temu doszło do walk amii napoleońskiej wycofującej się spod Moskwy z nacierającymi jednostkami rosyjskimi. W tej bitwie ważną rolę odegrały wojska polskie będące w składzie armii napoleońskiej. BEREZYŃSKI PARK NARODOWY – zwiedzanie i spacer z miejscowym przewodnikiem. Przyjazd do hotelu. Zakwaterowanie. Obiadokolacja. Nocleg.

DZIEŃ IV WITEBSK – POŁOCK

Po śniadaniu zwiedzanie miasta: WITEBSK – prawa miejskie z 1503 roku; neoromański kościół św. Barbary, klasztor bazylianów fundacji A.F. Kisiela w miejscu śmierci św. Józefata Kuncewicza, cerkiew prawosławna z XII w.; Muzeum Marca Chagalla. Przejazd do Połocka. POŁOCK – sobór św. Sofii (XI – XVII), klasztor prawosławny Św. Eufrosynii Połockiej z cennymi freskami (XII w.) oraz inne zabytki kultury religijnej i świeckiej. Zakwaterowanie w hotelu. Obiadokolacja. Nocleg.
DZIEŃ V POŁOCK – POSTAWY – LIDA

Po śniadaniu wyjazd w trasę i zwiedzanie: GŁĘBOKIE – zespół klasztoru karmelitów, kościół katolicki, klasztor bazylianów w Berezweczu. POSTAWY zespół pałacowo – parkowy Antoniego Tyzenhauza, zabytkowy rynek z kamienicami z czasów Tyzenhauza. ZALESIE – odrestaurowany zespół pałacowo-parkowy – siedziba Michała Kleofasa Ogińskiego. Przyjazd do LIDY. Zakwaterowanie w hotelu. Obiadokolacja. Nocleg.
DZIEŃ VI LIDA – GRODNO – WARSZAWA

Po śniadaniu zwiedzanie LIDY: zamek Gedymina z zewnątrz, Kościół Farny, cerkiew prawosławna – dawny kościół pijarów, wycieczka objazdowa po mieście. Wyjazd w trasę i zwiedzanie GRODNA: m. in. Stary i Nowy Zamek, kościół farny, , dom Elizy Orzeszkowej, cmentarz katolicki ,cerkiew prawosławna św. św. Borysa i Gleba na Kołoży. Wyjazd do Polski przez przejście graniczne Bruzgi – Kuźnica Białostocka, przyjazd do Wwy około godz. 21.00


Cena : 1295 PLN Dopłata za pokój 1-osobowy 370 PLN
dla członków PTTK i seniorów 1265 PLN

Cena zawiera: przejazd autokarem lub busem, zakwaterowanie: hotele pokoje 2-osobowe z łazienkami. wyżywienie: dwa posiłki dziennie od obiadokolacji w pierwszym dniu do śniadania w dniu wyjazdu, obsługa pilota na całej trasie, ubezpieczenie polskie NNW i KL; ubezpieczenie NNW i KL białoruskie; opłaty miejscowe.
Cena nie zawiera:

  • białoruskiej wizy grupowej 70 PLN / osoba

  • przewodników miejscowych i biletów wstępu – 45 euro/osoba