ŚLADAMI WYBITNYCH POLAKÓW

Terminy: 01-05.05.2019 10-14.09.2019

DZIEŃ I WARSZAWA – BRZEŚĆ
Godz. 7.00 – spotkanie uczestników na przed Muzeum Techniki (PKiN) w Warszawie. Godz. 7.15 – odjazd na trasę Warszawa – Terespol – Brześć. Przyjazd do BRZEŚCIA, spotkanie z przewodnikiem miejscowym oraz zwiedzanie m. in. Twierdzy Brzeskiej wybudowanej w latach 1833-42 – cz. zachowany okrężny budynek koszarowy, bramy Brzeska i Terespolska, resztki ruin Pałacu Białego, cerkiew św. Mikołaja; cmentarz wojskowy; Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego – we wnętrzu kościoła umieszczony jest słynny obraz Matki Boskiej Ocalenia w sukience z pozłacanego srebra – kopia wizerunku z rzymskiej bazyliki Santa Maria Maggiore, Muzeum rzeczy skonfiskowanych na granicy. Obiadokolacja. Nocleg.
DZIEŃ II BRZEŚĆ –SKOKI – KOSÓW POLESKI – BARANOWICZE
Po śniadaniu – wyjazd do Baranowicz oraz zwiedzanie po trasie miejscowości:

SKOKI – Pałac – Muzeum rodziny Niemcewiczów (wspaniale odrestaurowany pałac zbudowany w latach 70 XVIII wieku dla Marcelego Niemcewicza, ojca Juliana Ursyna Niemcewicza); PRUŻANA – przejazd przez miasto i czas wolny.
RÓŻANA – malownicze ruiny zamku Sapiehów, Muzeum Sapiehów w odrestaurowanej oficynie; kościół św. Trójcy, zespół klasztorny bazylianów; KOSÓW POLESKI – d. pałac Pusłowskich; u podnóża d. folwark Mereczowszczyzna: odbudowany dwór – miejsce urodzenia Tadeusza Kościuszki, obecnie muzeum; kościół św. Trójcy – miejsce chrztu T. Kościuszki. Przejazd do Baranowicz, obiadokolacja, nocleg.

DZIEŃ III BARANOWICZE – NIEŚWIEŻ -MIR – BARANOWICZE
Po śniadaniu – wyjazd na zwiedzanie miejscowości:
NIEŚWIEŻ – zespół pałacowo – parkowy, dawna rezydencja i ośrodek dóbr Radziwiłłów ( jako Rezydencja Radziwiłłów wpisana na listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO w 2005 roku); kościół katolicki pw. Bożego Ciała fundacji ks. Mikołaja Krzysztofa Radziwiłła„Sierotki”; Brama Słucka, Ratusz, Dom zw. „Gdańskim”. MIR – zespół zamkowo – parkowy z zamkiem najlepiej zachowanym na Białorusi; w 2000r. wpisanym na listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO; zabytkowa zabudowa rynku – kościół pw. św. Mikołaja,, cerkiew, jesziwa, synagoga, domy;
ZAOSIE – zrekonstruowany zespół dworski w dawnym folwarku Mickiewiczów, muzeum poświęcone Adamowi Mickiewiczowi. Powrót do Baranowicz, obiadokolacja, nocleg.
DZIEŃ IV BARANOWICZE – NOWOGRÓDEK – GRODNO
Po śniadaniu – przejazd do Grodna oraz zwiedzanie miejscowości na trasie: JEZIORO ŚWITEŹ – jezioro opiewane przez Mickiewicza, o owalnym kształcie i czystej wodzie; NOWOGRÓDEK – zwiedzanie: dworek – Muzeum Adama Mickiewicza, pomnik i Kopiec Mickiewicza, ruiny zamku książąt litewskich na Górze Zamkowej, kościół farny – gdzie odbył się ślub Władysława Jagiełły z Zofią Holszańską a w wiele lat później chrzest Adama Mickiewicza. WASILISZKI – dom rodzinny Czesława Niemena – zwiedzanie. Przyjazd do GRODNA, – Obiadokolacja. Nocleg.
DZIEŃ V GRODNO – WARSZAWA
Po śniadaniu zwiedzanie GRODNA, m. in. Stary i Nowy Zamek, kościół farny, dom i pomnik Elizy Orzeszkowej; cerkiew prawosławna św. św. Borysa i Gleba na Kołoży. zwiedzanie cmentarza wojskowego z Krzyżem Katyńskim oraz cmentarza katolickiego z kwaterą żołnierzy poległych w latach 1919-1920 i grobowcem Elizy Orzeszkowej. Objazd miasta. Czas wolny w Grodnie. Wyjazd do Polski przez przejście graniczne Bruzgi – Kuźnica Białostocka, przyjazd do Warszawy około godz. 21.00
Cena: 1030 PLN Dopłata za pokój 1-osobowy 210 PLN

Członkowie PTTK i seniorzy 995 PLN
Cena zawiera:
* przejazd autokarem lub busem, * zakwaterowanie: hotele w Brześciu i Grodnie – pokoje 2-osobowe z łazienkami, Dom Pielgrzyma w Baranowiczach – pokoje 2-3-osobowe z łazienkami; * wyżywienie: dwa posiłki dziennie od obiadokolacji w pierwszym dniu do śniadania w dniu wyjazdu, * obsługę pilota na całej trasie, * ubezpieczenie polskie NNW i KL;

Cena nie zawiera:

* białoruskiej wizy grupowej 70 PLN/ osoba
* biletów wstępu do zwiedzanych obiektów i przewodników miejscowych

40 €/os. – przy grupie powyżej 25 osób

45 €/os. – przy grupie do 25 osób