Gwarancje naszych usług

Naszym Gwarantem jest AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekracji S.A.

Uczestnicy naszych wycieczek mogą być ubezpieczeni w TUiR  AXA. Warunkiem jest przysłanie pocztą elektroniczną listy imiennej uczestników i opiekunów z podaniem  numeru PESEL, najpóźniej na trzy dni przed terminem wycieczki

Przedłużenie działalności do 09.2020r. 

Z uwagi na pandemię, działalność Biura została zawieszona do odwołania.