Szlakiem Piastowskim w 1056 rocznicę chrztu Polski, 3 dni

Cmentarz Wojskowy na Powązkach. Tropami Bohaterów