Sromów, Łowicz, Arkadia, Nieborów, ognisko z kiełbaskami