Szlakiem Piastowskim w 1057 rocznicę chrztu Polski,