Szlakiem Prymasa Tysiąclecia, kardynała Stefana Wyszyńskiego