Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków NNW – Gwarancja naszych usług

Ubezpieczamy od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków w UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
      W celu ubezpieczenia należy przysłać listę uczestników z datą urodzenia w formacie WORD do tygodnia przed terminem wycieczki. Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków  NNW do 10.000 PLN, zaś na wycieczkach zagranicznych także od kosztów leczenia KL 10.000 Euro i bagażu 800 PLN. Szczegółowe informacje: https://www.uniqa.pl/dokumenty/OWU_Kontynenty_grupowe.pdf. 

A oto nasz CERTYFIKAT ubezpieczenia

Certyfikat  UNIQA