Kazimierz Dolny

Rodzaj wycieczki: Wycieczka jednodniowa

Ilość dni: 1

Grupa wiekowa: Wszyscy

Cena za osobę przy grupie 20 – 25 osób Cena za osobę przy grupie 30 – 35 osób Cena za osobę przy grupie 40 – 45 osób Cena za osobę przy grupie 50 i więcej osób
wymaga odrębnej kalkulacji od 193,-zł/os. od 165,-zł./os wymaga odrębnej kalkulacji

Opis wycieczki

Ukazujemy Kazimierz Dolny jako perłę renesansu, miasto, które budzi zachwyt turystów i krajoznawców. Wspominamy o historii Żydów kazimierskich, spacerujemy urokliwymi wąwozami, wchodzimy do pięknie zrekonstruowanych, zakonserwowanych ruin zamku, przypominamy tam historię pięknej Esterki, ukochanej Kazimierza Wielkiego, wchodzimy na wieżę, Wzgórze Trzech Krzyży, ukazujemy piękno kazimierskich świątyń, a wszystko przeplatamy budzącymi ciekawość legendami. Proponujemy rejs statkiem, gry i zabawy z piłką, posiłek przy grillu. Podajemy ceny minimalne dla wycieczek z Otwocka, Warszawy i okolic. Cenę każdej wycieczki kalkulujemy indywidualnie uwzględniając życzenia kierownictwa wycieczki.
Odjazd autokaru o godzinie? Optymalna to 7.00
Przejazd do Kazimierza Dolnego. Wąwóz Korzeniowy, rynek, kościół św. Jana Chrzciciela i św. Bartłomieja, Zamek, Baszta, Góra Trzech Krzyży i panorama Kazimierza Dolnego, kościół Franciszkanów, dawna siedziba niemieckiej policji. Godzina 13.00 rejs statkiem po Wiśle. Posiłek, gry i zabawy. Koguty kazimierskie i ich historia. W programie zakup kogutów dla całej grupy. Ogólny koszt wycieczki obejmujący bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, rejs statkiem, usługę pilotarsko – przewodnicką,  posiłek, koguta kazimierskiego, ubezpieczenie NNW, UNIQA T.U., podatek VAT, wynosi: 193,-zł/os przy grupie 30 osobowej. Kalkulację powtórzymy przy ustaleniu dokładnej liczby uczestników oraz aktualnej ceny paliwa i usług.
Orientacyjny czas powrotu ok. godz. 18.00 – 19.00.