Kraków – Wieliczka – Jura Krakowsko – Wieluńska

Rodzaj wycieczki: Wycieczka wielodniowa

Ilość dni: 3

Grupa wiekowa: Szkoła podstawowa klasy 4-6, Szkoła podstawowa klasy 7-8, Liceum, Dorośli

Cena za osobę przy grupie 20 – 25 osób Cena za osobę przy grupie 30 – 35 osób Cena za osobę przy grupie 40 – 45 osób Cena za osobę przy grupie 50 i więcej osób
według kalkulcji 715,-zł/os według kalkulacji według kalkulacji

Opis wycieczki

Pomnik Tadeusza KościuszkiNa tle Bramy Floriańskiej w KrakowieKrakowskie SukienniceOdjazd autokaru o godzinie 7.00. Przejazd do Krakowa. Spacer od Placu Jana Matejki, gdzie zobaczymy pomnik Grunwaldzki, gmach Akademii Sztuk Pięknych do Barbakanu. Omówienie systemu fortyfikacji miasta, Planty jako pamiątka po murach miejskich. Ulica Floriańska: Jama Michalika, Dom Jana Matejki, Hotel pod Różą. Rynek z kościołem Mariackim. Po zwiedzeniu kościoła spacer po Rynku, odpoczynek. Sukiennice, pomnik Adama Mickiewicza, wieża Ratusza, miejsce przysięgi Tadeusza Kościuszki, ławeczka Piotra Skrzyneckiego, pomnik autorstwa Igora Mitoraja, kościółek św. Wojciecha. Spacer do kościoła Franciszkanów – witraże Stanisława Wyspiańskiego, Pałac Biskupi, okno Papieskie. Spacer ul. Grodzką do Wawelu. Spotkanie z przewodnikiem krakowskim, katedra z grobami królewskimi, dziedziniec Zamku, Smocza Jama. Spacer do Mostu Grunwaldzkiego, pomnik psa Dżoka. Przejazd do hotelu. Zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg.
Dzień drugi,
           Po śniadaniu przejazd do Centrum Edukacji Przyrodniczej Uniwersytetu Jagiellońskiego.. Następnie przejazd do Muzeum Collegium Maius,  Po zwiedzeniu spacer do Collegium Novum.  Przejazd do hotelu na odpoczynek.  Wejście na trasę turystyczną zabytkowej kopalni soli w Wieliczce. Powrót do hotelu, obiadokolacja i nocleg.
Dzień trzeci.
          Po śniadaniu opuszczenie hotelu i przejazd do Muzeum Lotnictwa.. Stamtąd przejazd do Czajowic, skąd piesza wędrówka szlakami Ojcowskiego Parku Narodowego. Wąwozem Ciasne Skałki do Bramy Krakowskiej i Źródełka Miłości, a następnie doliną Prądnika na parking do Ojcowa. Przejazd Doliną Prądnika: Maczuga Herkulesa, Pieskowa Skała, a następnie przez  Olkusz do Podzamcza, gdzie mieści się największe z Orlich Gniazd, zamek w Ogrodzieńcu. Zwiedzimy go po obiedzie, a następnie wyruszymy w drogę powrotną. Przewidywany powrót około godziny 20.00.
          Ogólny koszt wycieczki przy dzisiejszych (koniec marca 2022) cenach paliwa wynosi 715,-zł/os. przy 32 uczestnikach. Możliwa jest realizacja bonu turystycznego. Opłata za dwa noclegi, dwie obiadokolacje i dwa śniadania.  Cena może wzrosnąć przy znacznej podwyżce ceny paliwa.
         Koszt wycieczki obejmuje: przejazd autokarem klasy turystycznej, opłaty parkingowe, dwa noclegi, dwa śniadania i dwie obiadokolacje w hotelu, obiad w drodze powrotnej, bilety wstępu wraz z usługami przewodnickimi w zwiedzanych obiektach, usługę przewodnika krakowskiego na Wawelu, usługę pilota – przewodnika na całej trasie, ubezpieczenie NNW, podatek VAT.