Spacer po Otwocku, historia i teraźniejszość.

Rodzaj wycieczki: Wycieczka jednodniowa

Ilość dni: 1

Grupa wiekowa: Szkoła podstawowa klasy 1-3, Szkoła podstawowa klasy 4-6, Szkoła podstawowa klasy 7-8

Cena za osobę przy grupie 20 – 25 osób Cena za osobę przy grupie 30 – 35 osób Cena za osobę przy grupie 40 – 45 osób Cena za osobę przy grupie 50 i więcej osób
15,-zł/os 10,-zł/os 8,-zł/os 6,-zł/os

Opis wycieczki

Otwock, młode miasto, prawa miejskie z 1916 roku. Zadaniem wycieczki, pieszego spaceru, jest ukazanie dawnego i dzisiejszego Otwocka, jego burzliwych dziejów w czasie II wojny światowej, a zwłaszcza zagłady jego 12 tysięcy żydowskich obywateli, której kulminacja nastąpiła 19 sierpnia 1942 roku. Oczywiście także prowadzimy szlakiem dawnego budownictwa drewnianego w stylu żartobliwie nazwanym przez K.I. Gałczyńskiego „świdermajer”.

Dlaczego Patronką Otwocka jest Matka Boska Swojczowska? Z czego słynął Otwock przed II wojną światową? Kogo uznajemy za założyciela Otwocka? W którym roku nadano mu prawa miejskie? Skąd pochodzi nazwa „Otwock”, Kto i kiedy założył pierwsze sanatorium?  W którym miejscu rozstrzelano tysiące otwockich Żydów? Kto zbudował pałac w Otwocku Wielkim? na te i inne pytania odpowiemy na spacerze.  Możliwy jest wariant z autokarem, wtedy zwiedzimy też zabytkowe domy Świdra, Muzeum Ziemi Otwockiej, ciekawe kwatery na cmentarzu parafialnym i szereg innych obiektów.
Cena od 5 – 7,-zł/os.; Czas trwania wycieczki 3-5 godzin