Spacer po Puszczy Kampinoskiej

Rodzaj wycieczki: Wycieczka jednodniowa

Ilość dni: 1

Grupa wiekowa: Szkoła podstawowa klasy 1-3, Szkoła podstawowa klasy 4-6, Szkoła podstawowa klasy 7-8, Liceum, Dorośli

Cena za osobę przy grupie 20 – 25 osób Cena za osobę przy grupie 30 – 35 osób Cena za osobę przy grupie 40 – 45 osób Cena za osobę przy grupie 50 i więcej osób

Opis wycieczki

Truskaw, Mogiła „Jerzyków” w  Pociesze, cmentarz w Palmirach, dwugodzinny spacer do Mogiły Powstańców 1863 roku oraz do Wierszy– cmentarz powstańczy, drewniany kościółek z pamiątkami z okresu Powstania Warszawskiego, dzieje Grupy Kampinos Armii Krajowej.

Nieznany więzień z Alei Szucha wypisał na ścianie celi słowa, które umieszczono przy wejściu na cmentarz w Palmirach:  Łatwo jest mówić o Polsce, trudniej dla niej pracować, jeszcze trudniej umrzeć, a najtrudniej cierpieć. 2115 grobów cmentarza palmirskiego, to dowód eksterminacyjnej polityki okupanta niemieckiego wobec polskiej inteligencji. Z Palmir ruszamy do Mogiły Powstańców 1863 roku. 14 kwietnia 1863 roku doszło do zażartej bitwy między 250 powstańcami uzbrojonymi głównie w kosy a 500 dobrze uzbrojonymi żołnierzami carskimi. Polski dowódca  Mjr Remiszewski – który był wówczas chory i trudno mu było skutecznie dowodzić – został zabity. Ciała 72 poległych Polaków zostały pochowane w zachowanej do dziś wspólnej mogile. Na krzyżu zaznaczono 72 ćwieki – tyle, ile pochowano tu osób. Idziemy do Wierszy.  W kościele w tej wsi  znajduje się tablica ku czci poległych i  pomordowanych żołnierzy grupy „Kampinos”. Napis na tablicy: „Żołnierzom VIII Rejonu grupy „Kampinos” poległym w 1944 r. w bojach od Dworca Gdańskiego do Bud Zosinych wszystkim rozstrzelanym zamordowanym w  więzieniach i obozach kaźni. Wieczny pokój daj Panie”. Kościół został zbudowany po wojnie na placu, który w  czasie Powstania Warszawskiego służył partyzantom za plac apelowy. Wieś Wiersze była od początku sierpnia do 27 września 1944 roku miejscem postoju dowództwa pułku „Palmiry-Młociny”, a następnie grupy „Kampinos”. W Wierszach kończymy wycieczkę. Możliwe jest ognisko z kiełbaskami w Izabelinie.

Cena zależy od miejsca startu wycieczki.  W granicach 60-85 zł.