Tajemnice Puszczy Kampinoskiej

Rodzaj wycieczki: Wycieczka jednodniowa

Ilość dni: 1

Grupa wiekowa: Wszyscy

Cena za osobę przy grupie 20 – 25 osób Cena za osobę przy grupie 30 – 35 osób Cena za osobę przy grupie 40 – 45 osób Cena za osobę przy grupie 50 i więcej osób
od 98,-zł/os od 80,,-zł/os od 75,-zł/os od 65,-zł/os.

Opis wycieczki

Odjazd autokaru o godzinie 7.45 ? (zależy od lokalizacji placówki)
1. Przejazd do Lasek na skraju Puszczy Kampinoskiej.  Siedziba  Towarzystwa Opieki  nad  Ociemniałymi.  Zwiedzanie  Ośrodka
2. Przejazd do Kampinosu – drewniany kościół z XIX wieku. 
3. Przejazd do Granicy. Spacer  do punktu widokowego
4. Zajęcia w skansenie budownictwa wiejskiego z miejscowym przewodnikiem
5. Ognisko z kiełbaskami, (prowiant własny lub organizatorów)
6. Spacer po ścieżkach Parku,
7. Przejazd do miejsca rozwiązania wycieczki około godziny  16.00

             Celem wycieczki jest ukazanie znaczenia parków narodowych,  oglądanie ekspozycji fauny i flory Parku.,   Na życzenie dodatkowo płatne, w Granicy: ognisko z kiełbaskami, przy prowiancie własnym 6,-zł./os przy 30 uczestnikach,  z naszym prowiantem: kiełbaska, pieczywo, przyprawy 16,-zł/os. Dla chętnych danie obiadowe: grochówka plus kiełbaska z surówką 45,-zł/os. Kawa, herbata gratis.  Przejażdżka konna bryczką 8-osobową dla chętnych 30,-zł/os.