Gwarancje naszych usług

Naszym Gwarantem jest UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Uczestnicy naszych wycieczek mogą być ubezpieczeni w UNIQA TU S.A. Warunkiem jest przysłanie pocztą elektroniczną listy imiennej uczestników i opiekunów z podaniem adresu i numeru PESEL, w formacie WORD (nie pdf) najpóźniej na tydzień przed terminem wycieczki.