Gwarancje naszych usług

 Naszym Gwarantem jest UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Uczestnicy naszych wycieczek mogą być ubezpieczeni w UNIQA TU S.A. Warunkiem jest przysłanie pocztą elektroniczną listy imiennej uczestników i opiekunów z podaniem  numeru PESEL, najpóźniej na tydzień przed terminem wycieczki

Przedłużenie działalności do 21.03.2023