Łódź

Kopalnia Soli w Kłodawie i Łódź

Łódź dokładniej

Łódź, burzliwe dzieje miasta