Szlakami Stulecia Odzyskania Niepodległości dla najmłodszych

Rodzaj wycieczki: Wycieczka po Warszawie

Ilość dni: 1

Grupa wiekowa: Szkoła podstawowa klasy 1-3

Cena za osobę przy grupie 20 – 25 osób Cena za osobę przy grupie 30 – 35 osób Cena za osobę przy grupie 40 – 45 osób Cena za osobę przy grupie 50 i więcej osób
uzgodniona stawka przewodnicka uzgodniona stawka przewodnicka Uzgodniona stawka przewodnicka

Opis wycieczki

Wycieczka dla najmłodszych ma na celu ukazanie kilku miejsc symbolizujących walkę o odzyskanie niepodległości po 123 latach niewoli. Rozpoczniemy od Grobu Nieznanego Żołnierza, omówimy jego dzieje i znaczenie, następnie pokażemy kilka bardzo ważnych miejsc na Placu Piłsudskiego. Obok Pomnika Bohaterów Warszawy, gdzie   zapewnimy przerwę na drugie śniadanie, przejdziemy spacerem na Stare Miasto, pokażemy  Pomnik Małego Powstańca, pomnik Powstania Warszawskiego i zakończymy w okolicach katedry polowej Wojska Polskiego, skąd przejdziemy na parking. Należność za wycieczkę, to uzgodniona stawka przewodnicka.

NIKE, pomnik Bohaterów Warszawy