Bagno Całowanie

Rodzaj wycieczki: Wycieczka jednodniowa

Ilość dni: 1

Grupa wiekowa: Szkoła podstawowa klasy 4-6, Szkoła podstawowa klasy 7-8, Liceum, Dorośli, Seniorzy

Cena za osobę przy grupie 20 – 25 osób Cena za osobę przy grupie 30 – 35 osób Cena za osobę przy grupie 40 – 45 osób Cena za osobę przy grupie 50 i więcej osób

Opis wycieczki

Bagno Całowanie – to obszar Natura 2000, który obejmuje jedno z największych torfowisk niskich Mazowsza (pow. 4 400 ha), ciągnące się południkowo na przestrzeni 15 km. Położone jest na najwyższej terasie nadzalewowej doliny Wisły, przy jej krawędzi i jest obficie zasilane wodami podziemnymi. Ponad połowę ostoi stanowią otwarte tereny łąkowe, częściowo zarastające w wyniku sukcesji leśnej. Jeden z największych kompleksów torfowisk niskich na Mazowszu, położony na terenie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego, na południowy wschód od Warszawy,  ok. 17 km od Góry Kalwarii  i ok. 50 km od Warszawy.  Obszar torfowiska rozciąga się na długości 15 km, osiągając szerokość ok. 3 km. Program wycieczki przewiduje spacer bezpiecznymi kładkami, pogłębienie wiedzy o torfowiskach, a także na życzenie wizytę w Centrum Edukacji Leśnej, połączoną z ogniskiem z kiełbaskami.   Możliwe jest również zwiedzenie rezerwatu TORFY w okolicach Karczewa.

    Koszt wycieczki ustalamy indywidualnie, zależnie od ilości uczestników, odległości miejsca zbiórki i przyjętego programu

Bagno Całowanie

Bagno Całowanie akwen

Roślinność bagienna

Bagno Całowanie   roślinność

Kładka w Bagnie Całowanie

Bagno Całowanie -kładka