Do Farmy Iluzji

Rodzaj wycieczki: Wycieczka jednodniowa

Ilość dni: 1

Grupa wiekowa: Szkoła podstawowa 1-3, Szkoła podstawowa 4-6

Cena za osobę przy grupie 20 – 25 osób Cena za osobę przy grupie 30 – 35 osób Cena za osobę przy grupie 40 – 45 osób Cena za osobę przy grupie 50 i więcej osób
Przy 22 - od 88,-zł

Opis wycieczki

Szczegóły: www.farmailuzji.pl.

Koszt przejazdu w obie strony i usługi pilota – przewodnika, przy np.22 uczestnikach i 2 opiekunach 55,-zł/os.

Ceny na miejscu:

pakiet podstawowy, przewodnik miejscowy 2h w cenie, 24 zł/osoba, każda dodatkowa godzina pracy przewodnika, 40,-zł/godzina

lekcja edukacyjna „Iluzja na wesoło” 7,-zł/osoba

pieczenie kiełbasek na ognisku 9,-zł/osoba

Grobowiec Faraona 8,-zł/osoba

Bilet na dodatkowe atrakcje (do wyboru na miejscu) 8,-zł/osoba

Dodatkowe atrakcje: http://www.farmailuzji.pl/FarmaIluzji_promo.pdf

Wybór dodatkowych zajęć zależy od możliwości finansowych grupy.

Pakiet podstawowy z przejazdem i opieką pilota, z kiełbaskami, pieczywem, przy dwóch godzinach zajęć wyniesie 55 +24 +9 = 88,-zł/os., przy 5 godzinach 94,-zł/os