Nie szukaj daleko! Spotkanie z leśniczym, ognisko, wóz konny i to wszystko w okolicach Celestynowa

Rodzaj wycieczki: Wycieczka jednodniowa

Ilość dni: 1

Grupa wiekowa: Szkoła podstawowa 1-3, Szkoła podstawowa 4-6, Gimnazjum

Cena za osobę przy grupie 20 – 25 osób Cena za osobę przy grupie 30 – 35 osób Cena za osobę przy grupie 40 – 45 osób Cena za osobę przy grupie 50 i więcej osób

Opis wycieczki

Zajęcia w Centrum Edukacji Leśnej w Celestynowie

Prowadzą  pracownicy  Centrum.
Cena 20,-zł dla szkół z Otwocka, z przejażdżką i ogniskiem z kiełbaskami 35,-zł. Dla pozostałych zależy od kosztów transportu.

Zajęcia obejmują wiedzę o lesie, gospodarowanie zasobami natury, uczenie racjonalnego i odpowiedzialnego korzystania z wszystkich jego darów. Tematyczne zajęcia z leśnictwa, ochrony przyrody i środowiska,  dostosowane są do podstawy programowej oraz wieku uczestników. Dzięki temu już od przedszkola dzieci mogą zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności postrzegania tajemnic otaczającej przyrody.

W zajęciach prowadzący wykorzystują ekspozycję przyrodniczą, dzięki której dzieci mają szansę z bliska przyjrzeć się dzikim i płochliwym zwierzętom. W laboratorium biologicznym uczestnicy obserwują mikroskopową budowę roślin i zwierząt. Jeśli pogoda nie sprzyja, można obejrzeć jedną z wielu prezentacji przyrodniczych przygotowanych przez leśników, skorzystać z komputerów albo obejrzeć filmy, w tym również trójwymiarowe. Podczas zajęć terenowych używa się przenośnych mikroskopów, lornetek, lup, sprzętu entomologicznego, innych pomocy naukowych i przewodników książkowych.