Otwock, miasto ma już 100 lat

Rodzaj wycieczki: Wycieczka jednodniowa

Ilość dni: 1

Grupa wiekowa: Wszyscy

Cena za osobę przy grupie 20 – 25 osób Cena za osobę przy grupie 30 – 35 osób Cena za osobę przy grupie 40 – 45 osób Cena za osobę przy grupie 50 i więcej osób
10,-zł 10-zł 8,-zł

Opis wycieczki

Spacer po Otwocku, którego zadaniem jest związanie uczestników z miastem przez poznanie jego dziejów i najciekawszych, charakterystycznych obiektów; czas trwania spaceru, w zależności od wieku uczestników, około 2 – 4 godziny. Oczywiście uwzględniamy w tej mierze wszelkie życzenia kierownika wycieczki. Spacer kończymy w sali obrad Rady Miasta w ratuszu. Możliwy jest również wariant autokarowy wycieczki, umożliwiający poznanie większej części miasta, od Świdra po Śródborów. Do ceny dochodzi wtedy koszt wynajęcia autokaru.